Tìm kiếm
HN : 0967.959.648
HCM : 0918.292.739

Cửa tự động CTD02 - CTD02

Cửa tự động CTD02

Hiện nay cửa tự động không còn xa lạ gì với chúng ta nữa, gần như những công trình lớn như trung tâm thương mại, tòa nhà, căn hộ sử dụng cửa tự động rất nhiều.

CTD02

Vui lòng gọi...

Đặt mua

<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Hiện nay <a title="cửa tự động" href="http://vietbacvn.com/danh-muc-san-pham/29/cua-tu-dong.html" target="_blank">cửa tự động</a> kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ g&igrave; với ch&uacute;ng ta nữa, gần như những c&ocirc;ng tr&igrave;nh lớn như trung t&acirc;m thương mại, t&ograve;a nh&agrave;, căn hộ sử dụng cửa tự động rất nhiều. Thế nhưng kh&ocirc;ng phải ai cũng biết sử dụng đ&uacute;ng c&aacute;ch, đảm bảo an to&agrave;n cho bản th&acirc;n v&agrave; gia đ&igrave;nh. Với một số điều cần lưu &yacute; khi sử dụng cửa tự động sau sẽ mang đến sự y&ecirc;n t&acirc;m hơn v&agrave; bền hơn.</span></h2> <p style="text-align: justify;">- Khi lau ch&ugrave;i k&iacute;nh bạn n&ecirc;n tắt điện để đảm bảo an to&agrave;n về k&iacute;nh.</p> <p style="text-align: justify;">- <strong>Cửa tự động</strong> được c&acirc;n chỉnh mở nhanh v&agrave; đ&oacute;ng chậm , tốc độ vừa phải sẽ l&agrave;m cửa chạy bền hơn</p> <p style="text-align: justify;">- Khi mở điện <strong>cửa sẽ tự động</strong> test lấy cửa đ&oacute;ng, mở v&agrave; c&acirc;n sức nặng của cửa, n&oacute; sẽ chạy rất chậm, đ&oacute; l&agrave; chương tr&igrave;nh mặc nhi&ecirc;n. &nbsp;Qu&yacute; kh&aacute;ch n&ecirc;n chờ cửa chạy hết chương tr&igrave;nh, kh&ocirc;ng n&ecirc;n đẩy, k&eacute;o v&agrave; tắt mở điện li&ecirc;n tục, cửa sẽ kh&ocirc;ng hiểu chương tr&igrave;nh v&agrave;&nbsp; hoạt động giống như hổn loạn</p> <p style="text-align: justify;">- Bộ dẫn hướng k&iacute;nh chạy, n&ecirc;n thường xuy&ecirc;n vệ sinh v&igrave; c&aacute;t đất sẽ l&agrave;m hỏng bạc đạn, kh&ocirc;ng n&ecirc;n tra dầu v&agrave;o b&aacute;nh xe nhựa, cao su bị chảy ra</p> <p style="text-align: justify;">- Kh&ocirc;ng n&ecirc;n va đập v&agrave;o k&iacute;nh, c&oacute; thể l&agrave;m cong&nbsp; bộ dẫn hướng k&iacute;nh, bạn n&ecirc;n d&aacute;n logo cảnh b&aacute;o cho kh&aacute;ch ch&uacute; &yacute; kh&ocirc;ng va đập v&agrave;o k&iacute;nh</p> <p style="text-align: justify;">- Bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng dầu mở xịt hoặc lau l&ecirc;n ray, b&aacute;nh xe nhựa &hellip; v&igrave; ch&uacute;ng kh&ocirc;ng chịu được dầu sẽ hỏng, bể b&aacute;nh xe, tốt nhất bạn n&ecirc;n li&ecirc;n hệ dịch vụ bảo tr&igrave; tư vấn để được hướng dẫn</p> <p style="text-align: justify;">- Cửa c&oacute; 01 c&ocirc;ng tắc điện tr&ecirc;n ray trượt&nbsp; d&agrave;nh cho nh&acirc;n vi&ecirc;n bảo tr&igrave; sử dụng, bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n d&ugrave;ng c&acirc;y để tắt mở c&ocirc;ng tắc n&agrave;, cửa mở rất nhanh sẽ c&aacute;n l&ecirc;n c&acirc;y n&agrave;y v&agrave; l&agrave;m k&iacute;nh rớt ra rất nguy hiểm. Tốt nhất bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n sử dụng thường xuy&ecirc;n c&ocirc;ng tắc n&agrave;y v&agrave; được thiết kế ri&ecirc;ng biệt.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;Việt Bắc nhận lắp đặt <span style="text-decoration: underline;"><strong>thi c&ocirc;ng cửa trượt tự động</strong></span> uy t&iacute;n, chất lượng.</p>

Các sản phẩm khác