Tìm kiếm
HN : 0967.787.348
HCM : 0918.292.739

Cửa tự động CTD03 - CTD03

Cửa tự động CTD03

Cửa tự động CTD03 hay còn gọi là cửa tự động Teraoka là cửa tự động cao cấp tại Nhật Bản, được xuất khẩu trên toàn thế giới. Cửa được dùng nhiều trong những tòa nhà cao cấp, trung tâm thương mại, sân bay, bệnh viện

CTD03

Vui lòng gọi...

Đặt mua

<h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #0000ff;"><a title="cửa tự động CTD03" href="http://vietbacvn.com/san-pham/556/cua-tu-dong-ctd03.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">Cửa tự động CTD03</span></a></span> hay c&ograve;n gọi l&agrave; cửa tự động Teraoka l&agrave; cửa tự động cao cấp tại Nhật Bản, được xuất khẩu tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới. Cửa được d&ugrave;ng nhiều trong những t&ograve;a nh&agrave; cao cấp, trung t&acirc;m thương mại, s&acirc;n bay, bệnh viện.... Với độ bền v&agrave; sự ổn định trong qu&aacute; tr&igrave;nh sử dụng, cửa tự đ&ocirc;ng Teraoka được đ&aacute;nh gi&aacute; rất cao tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.</span></h2> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="font-size: small;"><strong>Th&ocirc;ng số kỹ thuật của cửa tự động Teraoka:</strong></span><br /><span style="font-size: small;">- Độ mở th&ocirc;ng thủy: 2m. 2,5m. 3m </span><br /><span style="font-size: small;">- Tải trọng tối đa: 80kg x 2 c&aacute;nh. 100kg x 2c&aacute;nh. 250kg x 2 c&aacute;nh</span><br /><span style="font-size: small;">- Tốc độ mở: 100 - 650 mm/ gi&acirc;y/ c&aacute;nh</span><br /><span style="font-size: small;">- Tốc độ đ&oacute;ng: 100 - 650 mm/ gi&acirc;y/ c&aacute;nh</span><br /><span style="font-size: small;">- Độ ồn: thấp hơn 50db</span><br /><span style="font-size: small;">- Điện năng ti&ecirc;u thụ: 70W- 100W</span><br /><span style="font-size: small;">- Nhiệt độ m&ocirc;i trường: -200- +500C</span><br /><span style="font-size: small;">C&aacute;c thiết bị ch&iacute;nh</span><br /><span style="font-size: small;">- 01 M&ocirc; tơ điện một chiều kh&ocirc;ng than DC 24V</span><br /><span style="font-size: small;">- 01 Bộ điều khiển Micro - computer (8 bit)</span><br /><span style="font-size: small;">- 02 Cảm nhận hồng ngoại </span><br /><span style="font-size: small;">- 01 Ray trượt v&agrave; lắp đậy hợp kim nh&ocirc;m 4m,5m,6m</span><br /><span style="font-size: small;">- 01 D&acirc;y curoa h&igrave;nh răng cửa (T-belt)</span><br /><span style="font-size: small;">- 04 Tai treo c&aacute;nh cửa (02 b&aacute;nh xe/tai)</span></p>

Các sản phẩm khác